Slované na Polském Území

12. září 2010 v 7:34 |  Polsko
O Polsku v období pravěku toho mnoho nevíme-známější jenám již Příchod Slovanú.Někde mezi řekou Vislou a možná dále na západ k Odře se rozkládalo jádro Slovanské pravlasti.

První písemnou zprávu o kmenech v povodí řek Odry a Visly obsahuje tzv. Bavorský Geograf, který uvádí názvy několika kmenů a připojuje k nim počet hradů (hradišť), jež se na jejich území nacházely. Z tohoto hlediska se jako nejvýznamnější jevili Goplané (Glopeani), které archeologické výzkumy lokalizují do dnešního Kujawska a severovýchodní části Velkopolska. Dále tu byli usazeni Lenčici. Slezsko obývaly kmeny Slezanů, Dědošanů, Opolanů a Golasiců. V Malopolsku sídlili Vislané, v Pomořanech Pomořané (Prissané) a Voliňané.

Hrady byly již stavěny v 7 století.Náčelníci je využívali k upevnění svého postavení.Hradiště v Malopolsku sloužili také jako úkryt pro lidi z širokého okolí.Lidé tak byli chráněni před nájezdy Arabú nebo Židú.Obchod již byl také docela dost rozvinutý.Z Polska se vyvážely kožešiny,šperky nebo také vzácný jantar.Platidlem byly plátěné šátečky nebo zvířecí kožešiny.

S počátky státní organizace se na polském území setkáváme již ve druhé polovině 9.století. Zárodky státu vznikly současně ve dvou centrech. Byla to knížectví Vislanů na jihu země a knížectví Polanů na severozápadě. Nezávisle na sobě se vyvíjely až do konce 10.století, kdy bylo území Vislanů - Krakowsko připojeno ke knížectví Polanů.


To jsou ale počátky Polského Státu a o těch si povíme příště
 

Pravěk

11. září 2010 v 20:36 |  Francie
Nejstarší archeologické nálezy pochází z doby před 1 800 000 lety.Na území Francie se usadili Neandrtálci kteří ale byli v letech 400 000 vytlačení novým lidským druhem-Homo Sapiens.Tito lidé byli pojmenováni podle jejich náleziště-Cro Magnonu.Tito lidé se živili lovem což nám také dokazují nástěnné obrazy v jeskyni Lascaux:
Lascaux
Zvěř se pořád stěhovala a tak byl jejich zpúsob života Kočovný.Lidé se začali usazovat až po ústupu velkého ledovce-tomuto období říkáme Neolitická Revoluce.Kolem roku 2000 př.n.l se do Francie dostává kmen Beakerú kteří prusluli užitím mědi.Této době se říká Měděná.Doba Měděná pomalu přechází v dobu Bronzovou.Koncem doby Bronzové se v údolí řeky Rhony usazuje nový kmen-Keltové kteřý byl Římany nazván Galové.

Období Paleolitu a Neolitu-Pravěk

11. září 2010 v 15:55 |  Egypt
V době založení Egypta ještě neexistovalo písmo ale i tak byly položeny základy Egyptské civilizace.Lidé v období Paleolit osídlili údolí úrodného Nilu a Núbie.Obsadili také Západní poušť načež poukazují nálezy u horních jezer.Koncem Paleolitu došlo k oteplení v oblasti Západní pouště.Díky tomu došlo k většímu obydlování údolí Nilu.

V neolitu se lidé opět nastěhovali do Západní pouště.Živili se převážně kočovným životem.V roce 7 500 př.K začala domestikace domácích zvířat a vytváření studní.Lidé se také živili lovem zvěře.Jejich kořistí se stávaly Gazely a jiné zvířata.Na konci Neolitu opět došlo k oteplení Západní pouště,tato oblast bylo později zase opuštěna.


Nil udává roční rytmus, díky němuž se lidé mohli plně transformovat v zemědělskou společnost. Od června do října se řeka pravidelně vylévá a přináší s sebou nánosy úrodného bahna, od listopadu do února lidé pracují na polích, aby pak mohli další tři měsíce sklízet.

Ale to už se dostáváme do doby starověkého Egypta 
 


ÚVOD

11. září 2010 v 12:23
Historie,Historie...pro někoho něco velmi nudného a nezáživného.Právě proto vznikl tento web.Ukázat že Historie nejsou jenom letopočty ale i zábava.Postupně budu zpřístupňovat všelijaké soutěže a hry.V rubrikách naleznete rúzne země světa.Dozvíme se o Pravěkých lidech ale také o Napoleonovi nebo o Kleopatře.Budu šťasten když se na tento blog bude chodit dívat....Děkuji

Napoleonova Říše

Kam dál